Lieve lezer,

'Follow your soul, it knows the way'

Van een vriend heb ik het boek De Dramadriehoek van Henny Bos geleend. Onderzocht is dat de meeste mensen 95 % van hun tijd aan drama besteden en dus vastzitten in dramarollen die tot uitdrukking komen in de dramadriehoek. Het is een rollenspel in plaats van echte informatie- overdracht. We spelen onze schaduwkanten die vaak onbewust zijn uit. Het slachtoffer rechtvaardigt zijn gedrag met de opmerking dat ze het hem allemaal aandoen, dat hij er dus niks aan kan doen. De redder/helper zegt dat hij toch goed is dat hij helpt en de aanklager/vervolger gaat uit van de stelling dat de ander niet oké is en dus een lesje geleerd moet worden of hij wil of niet. 

Dit boek helpt naar meer bewustwording over de rollen die je speelt in het levensspel. Elk individu hier op aarde is een held of heldin die een archetypisch drama opvoert. Het behoort tot het spel van dualiteit dat jij je identificeert met een bepaalde positie binnen het speelveld van polariteiten. Zolang jij je vereenzelvigt met de acteur op het podium, heeft dualiteit een sterke greep op je. We zijn niet onze gedachten, onze emoties en gevoelens. We zijn puur en zuiver bewustzijn. Dat kun je voelen als je aan het mediteren bent of op een andere manier even helemaal goed aanwezig bent. De wereld om je heen kunnen ervaren zonder dat er op dat moment ook maar iets van een gedachte, emotie of gevoel door je heengaat. Iedereen heeft die momenten. We hebben allemaal een geest en zijn spirituele wezens. 

Door naar binnen te gaan, en contact te maken met de verborgen, verdrukte stukken van jezelf, raak je steeds meer aanwezig. Je bewustzijn ontstijgt de uit angst geboren gedachten en energiepatronen in jezelf, die eerst vanzelfsprekend waren. Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf. Jouw bewustzijn ontfermt zich over de angst en pijn binnen in je, zoals een ouder die zich liefdevol buigt naar haar kind.

Kenmerken van het loslaten van dualiteit:

  • Je luistert naar de taal van je ziel, die tot je spreekt via je gevoel en je intuïtie
  • Je handelt naar dit innerlijke weten en voert veranderingen door in je dagelijkse leven
  • Je waardeert tijd en ruimte voor jezelf, want alleen in de stilte van het alleen zijn kun je de fluisteringen van je ziel goed verstaan
  • Je voegt je niet meer zo makkelijk naar normen of regels die jou belemmeren in de vrije expressie van jezelf

Zelf ben ik eind 2020 begonnen met mediteren, ik leerde steeds beter te luisteren naar mijn innerlijke stem. Er bestaat een mooie quote die zegt: 'The thing about meditation is, you become more and more you' Tijdens het mediteren laat ik de ruis van de wereld even achter me en ik ben zo dankbaar dat ik ergens in de zomer van 2020 met mijn zoon terecht ben gekomen bij een Natuurhuisje in West- Brabant (Heijningen) van een boeddhistische mevrouw. Ik leende van haar twee boekjes over het boeddhisme en de Dalai Lama waarvan ik een boekje daar heb uitgelezen en het ander mocht meenemen en later terugsturen naar haar. Deze boekjes maakten zoveel indruk op me. Daarna heb ik me ingeschreven bij het Boeddhistisch Centrum Haaglanden voor een cursus Leren Mediteren. Dit was natuurlijk vooral om te leren hoe boeddhisten mediteren, het mediteren zelf hoeft niemand je te leren. Elk mens zal dit op zijn eigen manier doen, mits je er echt voor openstaat en alle oordelen/angsten achter je laat. Veel mensen zeggen dat ze het niet kunnen en saboteren zichzelf hiermee. Het heeft niks te maken met kunnen of niet kunnen, het is gewoon een kwestie van eraan beginnen. Gaan zitten en je ogen dicht doen of open houden en je focussen op een specifiek punt.

Tijdens een visvakantie met mijn zoon en ex- partner heb ik in datzelfde jaar (tijdens een wandelmeditatie) een hele spirituele beleving gehad. Ik liep door een heel uitgestrekt veld in Frankrijk en voelde mezelf helemaal opengaan. Totaal verbonden met alles om me heen. Dit was tot nu toe een van de mooiste momenten in mijn leven. En dat 'pas' op mijn 33ste, terwijl ik een heel spiritueel en open iemand ben. Voorheen zat ik gewoon behoorlijk dicht. Er leefde zoveel angst in me. Gelukkig ging het allemaal heel snel en heb ik in 3 jaar tijd een enorme groei doorgemaakt. Ik investeer dan ook heel veel in mijn innerlijke groei. Ik ben er veel mee bezig, er is zo'n drive in mij. Het geeft zoveel voldoening, en daarnaast doe ik ook genoeg dingen voor mijn ontspanning. Ik heb nou eenmaal voor een pad meer alleen/naar binnen gekozen in dit leven. Mensen die zich daarin kunnen vinden blijven bij me op mijn pad, mensen die dit niet snappen en kunnen respecteren vallen (helaas) weg. De tijd dat ik mezelf wegcijferde voor anderen ligt achter me, gelukkig maar. Dit is mijn leven en ik doe wat goed voelt voor mij :-)

In het boek van Henny Bos staat het zo mooi beschreven: Vrij zijn is voor mij beseffen dat niets menselijks je vreemd is, je kunt dan ook niet beledigd worden omdat je beseft dat mensen hun beeld ten aanzien van jou beledigen en dat ben jij niet. Als je interdependent bent heb je zelfrespect en dan heb je het niet van anderen nodig. Lao Tse zei: Ik hoef geen respect, want ik respecteer mezelf.

En ook: We zijn naar het evenbeeld van God geschapen zegt de Bijbel en ook dat we goden zijn, dat realiseren we ons pas echt als we interdepenent zijn. God is liefde voor mij en liefde zie ik als de hoogste realisatie, daar heb je geen universiteit voor nodig, maar zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef. 

Dankbaar voor alles wat op je weg komt leidt tot geluk en vrede en is de weg naar de interdependente mens, geluk leidt nog niet altijd tot dankbaarheid, maar dankbaarheid leidt altijd tot geluk. De interdependente mens omarmt de winnaarsdriehoek en laat zich leiden door liefde in plaats van angst. Hij heeft in tegenstelling tot de meeste mensen meer aandacht voor essentie dan voor drama. Jezus zei: 'Zie ik maak alle dingen nieuw' en dat is ook het kenmerk van de interdependente mens die innovatief is en creatief en vernieuwt en flexibel is. 

In de winnaarsdriehoek is het slachtoffer in zijn kracht gaan staan en durft hij zijn kwetsbare kanten te laten zien en neemt hij de verantwoordelijkheid voor zijn leven en geluk. De redder is liefdevol geworden en zorgzaam en behandelt de ander als een gelijkwaardige in plaats van hem of haar te beleren en er boven te gaan staan. Hij is nu koesterend en warm. De aanklager is nu de assertieve die eerlijk durft te zeggen wat hij denkt en voelt zonder de ander te kwetsen. Hij komt met de Ik-boodschap in plaats van anderen te beschuldigen en verwijten te maken. Ex- aanklager: assertief, eerlijk, openhartig. Ex- redder: liefdevol, zorgzaam, empathisch. Ex- slachtoffer: Kwetsbaar in zijn kracht, neemt verantwoordelijkheid.  

'Er is alleen liefde en wat niet als liefde verschijnt is een verborgen roep om liefde'

Liefs Selma