Lieve lezer,

'I once thought I was to show you the world, when all along you came to show me.'

Vanaf het moment dat hij geboren was wist ik dat mijn zoon een nieuwetijdskind was. Nieuwetijdskinderen zijn heel gevoelige, intuïtieve en open kinderen met een sterke innerlijke wijsheid. De energie van de nieuwe kinderen zal vaak niet goed geïnterpreteerd worden door mensen die in een oude structuur leven en die ervan overtuigd zijn dat discipline, orde en gehoorzaamheid de voorwaarden zijn voor het tot bloei laten komen van een kind/ziel in de loop van de opvoeding. Ik deel deze overtuiging niet en ben meer voor een opvoeding die in het teken staat van samenwerking en wederzijds respect. Ik wil hem vooral het gevoel geven dat hij zich vrij mag bewegen, dat hij welkom is en dat ik hem tegelijkertijd met aandacht en geduld zijn energie leer te kanaliseren. Zelf heb ik een krachtige energie die ik eigenlijk sinds kort pas echt goed heb leren begrijpen. Als ik mezelf onderdrukte kwam er naderhand heel veel boosheid en dat kan bij deze kinderen ook gebeuren.  Daarnaast leven we in een wereld met zoveel prikkels en dat is voor heel veel mensen een lastig ding. Als ouders hebben we een heel belangrijke taak onze kinderen genoeg rust te bieden naast school, alle sportclubjes/verjaardagsfeestjes etc. Moeten onze kinderen echt optimaal presteren of willen we vooral dat ze gelukkig en in balans zijn?! Zelf hoop ik mijn zoon vooral mee te geven dat als hij zich ergens echt niet goed bij voelt dat hij dan te allen tijde bij zichzelf blijft en niet zonder meer doet wat hem wordt opgedragen. Dat zal bijvoorbeeld op de basisschool nog niet zo snel gebeuren maar later wellicht wel. 

Omdat veel mensen deze kinderen niet kunnen volgen in hun wijsheid interpreteren ze hun wijsheid als opstandigheid, balorigheid of eigenwijsheid. Deze kinderen hebben echter een drang naar originaliteit en het breken met oude regels en ideeën. Het is goed als zij hiervoor de ruimte krijgen, en tegelijkertijd leren wat liefdevolle discipline betekent, dat zij leren hun energie te kanaliseren en beheersen zonder dat zij zichzelf daarbij onderdrukken. Iemand wees me er een tijdje terug weer even op dat mijn zoon opvoeden het allerbelangrijkste is. Soms vergeet ik dat nog weleens een beetje als ik druk ben in mijn hoofd met mijn werk, huishouden, bloggen en persoonlijke ontwikkeling etc. Mijn zoon begeleiden is het mooiste wat ik tot nu toe mag doen hier, al gaat het met vallen en opstaan, het komt uit het diepste van mijn hart en mijn liefde voor hem en dat is waar het om draait! Ik ben heel dankbaar dat hij in mijn leven is en ik realiseer me maar al te goed dat ik nog veel meer van hem leer dan hij tot nu toe van mij geleerd heeft. 

'Children are not a distraction from more important work, they are the most important work'

Liefs Selma